Fullt online prosjektrekneskap for kvar einskild bok

Kunde:Stiftinga Det Norske Samlaget

Tjenester:
Tilbake til case-oversikt
logo saml

Samlaget er et kultur- og kunnskapsforlag som gir ut litteratur på nynorsk og norske målføre


Utfordringen

I forbindelse med omstrukturering av stiftelsen var de på jakt etter en ny løsning og organisering for sin økonomifunksjon. I tillegg til ordinære regnskaps- og personaloppgaver skulle funksjonen også stå for oppfølging av de enkelte bok-produksjonene, samt sørge for royaltyavregninger til forfatterne og rettighetsinnehavere.

Løsningen

Consulatet og Xledger med integrert modul for beregning og avregning av royalty. Selve økonomifunksjonen og royaltyberegning utføres hovedsakelig av Consulatet, mens Samlaget har valgt å beholde funksjonen for lønn og personal internt.

Implementering, oppsett, tilpasninger og løpende support levert av Consulatet.

Fordelene

 1. Fullt online prosjektregnskap for hver enkelt bok / ISBN
 2. Integrert løsning for beregning av royalty, både avsetninger, forskudd og avregninger
 3. Import av all omsetning fra SD pr ISBN hver måned
 4. Muligheter til å følge en bok i regnskapet over flere år
 5. Vesentlig reduksjon i kostnader, både til økonomisystem og økonomifunksjon
 6. Muligheter til å følge en bok i regnskapet over flere år
 7. Egne tilpassete rapporter tilpasset bokbransjen
 8. Ledelsen og redaktører kan ta ut rapporter løpende igjennom måneden for de enkelte titlene.
 9. Mulighet for import av omsetning fra ulike salgskanaler
 10. Egne tilpassete rapporter tilpasset bokbransjen
 11. Bransjekunnskap hos regnskapsfører

“Fullt online prosjektrekneskap for kvar einskild bok – Edmund Austigard “

#bransjeløsning forlag

Gjør som samlaget du også

Legg igjen kontaktinformasjon og en av våre rådgivere kontakter deg!

Hva sier folk om oss?

«Med Xledger fikk vi endelig rapportene vi hadde behov for»
Braathens IT AS Les case
«Fullt online prosjektrekneskap for kvar einskild bok»
Stiftinga Det Norske Samlaget Les case
«"Consulatet og Xledger gir oss oversikten over prosjektene – hver dag"»
Front Entreprenør AS Les case

Relaterte poster.