HEI

#prosjekt

prosjektstyring

Skybasert prosjektregnskap

Gir deg full kontroll på prosjektene. Hele tiden. Løsningen inkluderer timeregistrering, ressursplanlegging, milepæler og fakturering. Med Consulatet og Xledger får du dette

Skybasert timeregistrering

Tid er både din og bedriftens mest verdifulle ressurs. Med skybasert timeregistrering fra Xledger og Consulatet får dere maks ut av timeregistreringen.

Skybasert lønn og personal

Lønn og personal er kanskje for dere, som for mange andre bedrifter, en stor hodepine. Dermed melder outsourcing seg som et godt alternativ.