Hvor digitalt er ditt regnskap

De siste årene har regnskapsfunksjonen blitt mer og mer digitalisert. Hvor digitalisert og automatisert er det i ditt selskap? Hvis du kan svare ja på alle spørsmålene under, skal du vite at du har fulgt med i timen og sørget for å utnytte de mulighetene som finnes for en best mulig økonomifunksjon.

Les mer