Nå får dere tilgang på en regnskapsfører som forstår bransjen. En som til daglig jobber med royalty, SD og resultat pr bok. En som gir dere arbeidsro og gode rapporter. Hos Consulatet får dere tilgang på en totalløsning. Her har vi kombinert bokomsetning, produksjonsstøtte, produksjonskostnader og royalty i et og samme system. I tillegg kommer dette:

 

Automatiser og digitalisert regnskap gjør det enklere å ha kontroll på forlaget sin økonomi.

 • Dere får alltid tilgang til oppdatert informasjon om hver bok, hver forfatter, resultat pr bok og produksjonskostnader pr bok. Alt via det web-baserte økonomisystemet Xledger.
 • Dere får alt salg, pr bok, importert direkte inn i økonomisystemet fra Sentraldistribusjonen.
 • Sammen med import av salget fra SD, får dere også importert distribusjonskostnadene – pr bok.
 • Dere får  royalty-beregning integrert i økonomisystemet, basert på all salgsstatistikk. 
 • Dere får en rådgiver og regnskapsfører som vet hvordan man beregner kostpris pr bok, som vet hva produksjonsstøtte er, som vet hvor komplisert royalty-beregning kan være.

Alt du trenger i ett system

 • Hos Consulatet har du alt du trenger for å ha kontroll på økonomien til forlaget, samlet i ett og samme system.
 • Det er ikke behov for tilleggsmoduler eller ekstra systemer for budsjettering, timeregistrering, fakturering og regnskap.
 • Forlaget sin styringsinformasjon er tilgjengelig i samme system og gir et komplett bilde av historikk, nåsituasjon og fremtid.
 • Du får full oversikt over de forskjellige titlene og utgavene i eget dashboard; alle lønnsomme bøker og de som har risiko for å feile.

Automatiserte prosesser frigir tid

 • Consulatet sin bransjeløsning for forlag er en moderne løsning.
 • Alt du trenger er tilgang til internett.
 • En rekke forretningsprosesser er automatisert.
 • Forleggerne, redaktørene, økonomiavdelingen og ledelsen kan bruke mindre tid på administrasjon og mer tid på planlegging og oppfølging av de ulike titlene

Spesialister på automatisering og digitalisering av regnskap og lønn

 • Consulatet er et autorisert regnskapsførerselskap som har spesialisert seg på forlagsbransjen
 • Vår bedrift har lang erfaring med å effektivisere økonomifunksjoner.
 • Vi leverer alt fra økonomisystemet til regnskaps og lønnstjenester
 • Hos oss får du en samarbeidspartner og rådgiver som kan bidra til at du lykkes med forlaget ditt

Dette sier kundene

Det lønner seg

 • Digitalisering og automatisering av økonomifunksjonen lønner seg for alle prosjekt- og timebaserte virksomheter.
 • Det frigir tid til de viktigste arbeidsoppgavene
 • Det gir deg full kontroll på prosjektene .
 • Det reduserer kostnadene på økonomi og administrasjon

Vil du vite mer?

Fyll ut skjemaet under eller ring oss på 815 00 900.