Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Outsourcing av økonomifunksjonen i forlag

«Fullt online prosjektrekneskap for kvar einskild bok»

Edmund Austigard

Samlaget er et kultur- og kunnskapsforlag som gir ut litteratur på nynorsk og norske målføre

Outsourcing av økonomifunksjonen i forlag

I forbindelse med omstrukturering av stiftelsen var de på jakt etter en ny løsning og organisering for sin økonomifunksjon. I tillegg til ordinære regnskaps- og personaloppgaver skulle funksjonen også stå for oppfølging av de enkelte bok-produksjonene, samt sørge for royaltyavregninger til forfatterne og rettighetsinnehavere.

Xledger og royalty

Consulatet og Xledger kunne tilby integrert modul I økonomisystemet for beregning og avregning av royalty. Man kan avregne årslig, eller benytte systemet for terminvise avsetninger av royalty basert på det faktiske boksalget. Selve økonomifunksjonen og royaltyberegning utføres hovedsakelig av Consulatet, og Samlaget valgte etterhvert å outsource funksjonen for lønn og personal også til oss. Vi leverer også tjenester som Controller som sammen med lederen for stiftelsen ivaretar økonomistyringen.

Implementering av Xledger, oppsett av royaltyberegning, tilpasninger og løpende support er levert av Consulatet.

Hvilke fordeler har forlaget fått?

  1. Fullt online prosjektregnskap for hver enkelt bok / ISBN
  2. Integrert løsning for beregning av royalty, både avsetninger, forskudd og avregninger
  3. Import av all omsetning fra Sentraldistribusjonen pr ISBN hver måned
  4. Muligheter til å følge en bok i regnskapet over flere år
  5. Vesentlig reduksjon i kostnader, både til økonomisystem og økonomifunksjon
  6. Egne tilpassete rapporter tilpasset bokbransjen
  7. Ledelsen og redaktører kan ta ut rapporter løpende gjennom måneden for de enkelte titlene.
  8. Mulighet for import av omsetning fra ulike salgskanaler
  9. Bransjekunnskap hos regnskapsfører