Suksesshistorier

Outsourcing av økonomifunksjonen konsulenter

Regnskap og økonomi er et kjerneområde de har valgt å sette bort til en ekstern kompetansepartner. Hos Økonomihuset Consulatet har de tilgang til et fagmiljø og samhandling via det 100% skybaserte økonomisystemet Xledger.

Xledger i Bygg og anlegg

Kriteriene for det nye systemet var blant annet at det skulle være brukervennlig fra A til Å, skalerbart, ha god funksjonalitet for prosjektregnskap og prosjektadministrasjon, og integrert lønnsmodul.

Outsourcing av økonomifunksjonen i forlag

I forbindelse med omstrukturering av stiftelsen var de på jakt etter en ny løsning og organisering for sin økonomifunksjon.

Prosjektregnskap i entreprenørbransjen

Firmaets vekst stilte høyere krav til økonomistyringen. Ved at antallet byggeplasser og ansatte økte, meldte behovet daglig seg for bedre prosjektstyring og bedre rapporteringsmuligheter.

IT-løsninger for flyselskap og flyplasser

De ønsket seg et mye bedre prosjektverktøy som ga dem bedre kontroll. Dette gjaldt alt fra timeregistrering til rapporteringsmuligheter – alt i ett og samme system.